Sembolik Etkileşim

  • Yazar: Dolunay Şenol
  • Yayıncı: Net Kitaplık Yayıncılık
  • Ürün Kodu: 0002
  • ISBN: 978-605-2392-01-0
  • E-ISBN: 978-605-2392-14-0
  • Stok Durumu: Stokta Var
69.30 TL 99 TL

Product Summery

Sembolik Etkileşim

Tab Article

Bilimlerin ortaya çıkışı, konusu basitten karmaşığa doğru gerçekleşmiştir. Buna göre sosyolojinin ortaya çıkışı da on dokuzuncu yüzyıla denk gelmiştir. Avrupa’da ortaya çıkan sosyoloji Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve sosyal hareketlerinden etkilenmiştir. Sosyolojinin doğuşunda Avrupa’da hâkim olan zaman ve mekân şartları, makro boyuttaki toplum meseleleri ile ilgili olduğu için sosyoloji de doğuşu ve gelişiminde uzun süre makro boyuttaki konularla ilgili çalışmalar yapmıştır. Sosyoloji biliminin ilk yıllarında yoğunlaşmış olduğu konuların devlet, aile, din gibi daha genel konular olduğu ve bu konuların da evrensel evrim şemaları içinde ele alınarak değerlendirilmeye çalışıldığı dikkati çekmektedir. Kainattaki pek çok şeyin birbiri ile iletişim hâlinde olduğu bilinmektedir. Sosyal gerçekliğin son derece karmaşık olup tek bir faktör ile açıklanamayacak kadar basit bir olgu olmadığı bugün kabul edilen bir gerçektir. Özellikle sosyoloji bir bilim olarak ortaya çıktıktan sonra sosyal antropoloji ve psikoloji de bilim olarak ortaya çıkma sürecine girdi. Bu bilimler, sosyolojiye göre daha fazla birey, bireyin sosyal hayatı ve etkileri üzerine çalışmalar yapıyordu. Bilimler arasında etkileşim olduğu için makro boyuttaki çalışmalardan sosyolojik bakış açısı da etkilenmeye başladı. Sosyolojinin makro boyuttaki çalışmaları mikro boyuttaki çalışmalardan da etkilendiğinden dolayı makro boyuttaki çalışmaların tek başına yeterli olmayacağı, makro ve mikro çalışmaların bir arada gerçekleşmesi gerektiği düşünülmeye başlandı ve sosyolojik çalışmalarda mikro boyuttaki bakış açılarına da yer verilmeye başlandı.

Sosyolojik çalışmaların makro boyuttan mikro boyuta kaymasında Avrupa ülkelerinde gelişen sosyolojinin ABD’de de çalışılmaya başlanması ve sosyolojinin bu ülkenin kültürel kimliğinin etkisi altında kalmasının da etkili olduğu bilinmektedir. Amerikan toplumunun Avrupa ülkelerine göre farklı-sosyo kültürel yapısı, Amerikan sosyolojisinin mikro boyuttaki çalışmalara yönelmesinde etkisi büyük olmuştur. Böylece sosyoloji daha fazla mikro boyuttaki olayları ele almaya başlamıştır. Mikro boyuttaki çalışmalar, grup içinde, yüz yüze etkileşim ile meydana gelen sosyal davranış kapsamında kalan çalışmalar oldukları için sosyolojinin çok dar bir alanda kalmasında etkili olmuştur. Mikro boyuttaki çalışmalar daha çok yüz yüze ve bireysel nitelikte çalışmaların üretilmesini sağlamış, dolayısı ile de sadece çalışmaların yapıldığı bireyler ve küçük gruplarla sınırlı kalmasında etkili olmuştur. Bir taraftan da bu çalışmaların daha fazla psikolojinin konusu içinde kaldığı dikkatleri çekmeye başladı. Oysa sosyolojinin konusu sadece birey değil, toplumun etkisi altında şekillenen ve gerçekleşen birey dolayısı ile de toplum davranışları olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan makro boyuttaki çalışmalar, evrensel şemaların tuzağına düştüğü için çok genel ve çok yüzeysel bilgiler sunabiliyordu. Bu iki bakış açısının da tek başına yetersiz kaldığı fark edildiğinde daha gerçekçi çalışmalar gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

ÜRÜNÜ YORUMLA

Brand Slider