Türk Yurdu'nda Şiire Yolculuk (1911-1931)

  • Yazar: Seda Artuç Bekteş
  • Yayıncı: Net Kitaplık Yayıncılık
  • Ürün Kodu: 0089
  • ISBN: 978-625-6721-08-1
  • E-ISBN: 978-625-6721-09-8
  • Stok Durumu: Stokta Var
266 TL 380 TL

Product Summery

Tab Article

Şairler ve yazarlar, bir milletin vazgeçilmez değerleridir. Onlar; mensubu oldukları milletin sevinçlerini, üzüntülerini, felaketlerini, zaferlerini, dileklerini, öfke ve isyanlarını, inançlarını hülasası hayatlarını eserleriyle ölümsüzleştirerek dünyaya duyururlar. Yaşadıkları toplumun sesi soluğu, temsilcisi olurlar.

Türk Yurdu dergisindeki şiirlerin değerler eğitimi ve millî kimliğin inşasıçerçevesinde incelendiği bu araştırmanın da kapsamını oluşturan 1911-1931 yılları arasında yayımlanan Türk Yurdu dergilerinin yüz yetmiş altı sayısında; yüz beş şairin, üç yüz elli iki şiiri bulunmaktadır.

Türk Yurdu şiirleri muhteva olarak; millet, milliyet, edebiyat, millî edebiyat, milliyetçi edebiyat gibi kavramlara dayanmaktadır. Bu kavramlar dışında, şiirlerde kişisel duygular zengin his ve hayal unsurlarıyla estetik hâle getirilerek anlatılmıştır. Dergilerde yer alan şiirler, “Türkçülük” fikrini öncelikle tahayyülümüzde canlandırır, sonra da fiiliyata geçirir. Bu sebeple millî kimliğin inşası sürecinde söz konusu şiirler önem arz etmektedir.

1911-1931 yılları arasının Türk milleti için sosyal, siyasi, iktisadi ve tarihî açılardan oldukça sancılı bir dönemi içermesi ayrıca söz konusu dönemde meydana gelen olayların tabii olarak edebî eserlere yansıması bilimsel gerçekliği dikkate alınarak hazırlanan ve alana, Türk Yurdu’nda Şiire Yolculuk (1911-1931) “Değerler Eğitimi ve Millî Kimliğin İnşası Çerçevesinde” adıyla sunulan bu çalışmanın, Türk Yurdu’nun kadim hizmetlerine ve Türk Yurtlarına bir nebze olsun katkı sunmasını dileriz.

ÜRÜNÜ YORUMLA

Brand Slider